Εκδόσεις

ΕΚΔΟΣΗ STANDARD

 • Αυτόματο Αρχείο Ασθενών
 • Αρχείο Συνταγογραφούμενων Σκευασμάτων
 • Αρχείο Διαγνώσεων κατά ICD-10
 • Αρχείο Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων
 • Αρχείο Διαγνώσεων & Εξετάσεων
 • Ηλεκτρονική έκδοση Επισκέψεων, Συνταγών, Παραπεμπτικών με αυτόματη και ασύγχρονη αποστολή στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» (e-prescription)
 • Ιστορικό συνταγογράφησης
 • Στατιστική ενημέρωση
 • Απεριόριστη Τηλεφωνική Υποστήριξη  (Δευτέρα – Παρασκευή 9:00-21:00)
εκδόσεις MedExpress,

ΕΚΔΟΣΗ ADVANCED

Απευθύνεται μόνο σε συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ .
Περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες της έκδοσης Standard και επιπρόσθετα:
 • Αυτόματο Μηχανισμό αποστολής ιατρικών επισκέψεων στο κεντρικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ (eΔΑΠΥ).
 • Αυτόματο Μηχανισμό εκτέλεσης ιατρικών πράξεων στο κεντρικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ (eΔΑΠΥ).
 • Αυτοματη εκδοση ψηφιακου παραστατικου για ΕΟΠΠΥ.
εκδόσεις MedExpress

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 • Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς
 • Σύνδεση με μηχανήματα υπερηχογράφων μέσω του Sigma Dicom Connector
 • Παρακολούθηση Ραντεβού Ιατρείου
 • Εργαλείο Διαχείρισης Χρόνιων Πασχόντων
 • Εισαγωγή αρχείων απευθείας στις καρτέλες των ασθενών
 • Σύστημα αυτόματης έκδοσης Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών και αποστολής της συναλλαγής απευθείας στο Τερματικό Αποδοχής Καρτών (POS)
ADVANCED έκδοση
Sigma Dicom Connector,σύνδεση με μηχανήματα υπερηχογράφων, σύνδεση με υπερηχογράφους
ADVANCED έκδοση
med-express-5
med-express-6