Δωρεάν δοκιμή 30 ημερών!

Εφόσον επιθυμείτε την δοκιμαστική χρήση του Ιατρικού Λογισμικού MedExpress για 30 ημέρες χωρίς καμία υποχρέωση αγοράς, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία.

Σύντομα θα επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά εκπρόσωπος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Sigmasoft S.A για να προγραμματίσετε από κοινού, την εγκατάσταση του MedExpress και την εκπαίδευση σας για την πλήρη αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της εφαρμογής.

Η διαδικασία εγκατάστασης και εκπαίδευσης διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά και γίνεται τηλεφωνικά, με την χρήση της εφαρμογής εξ’ αποστάσεως υποστήριξης TeamViewer .

Επώνυμο*

Όνομα*

Ειδικότητα

Διεύθυνση

Αριθμός

Πόλη

ΤΚ

Τηλέφωνο*

Κινητό

email*

Σχόλια

Ερώτηση ασφαλείας (συμπληρώστε την πρόσθεση)

1Όροι Δωρεάν Δοκιμαστικής Χρήσης MedExpress
  • Δικαίωμα δωρεάν δοκιμαστικής χρήσης του MedExpress έχουν μόνο ιατροί οι οποίοι διαθέτουν στοιχεία σύνδεσης και ενεργό λογαριασμό στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
  • Η δωρεάν χρήση του MedExpress αφορά εγκατάσταση & ενεργοποίηση του MedExpress σε έναν (1) ηλεκτρονικό υπολογιστή του ιατρείου.
  • Η SIGMASOFT S.A. διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγκατάσταση του Λογισμικού σε υπολογιστές οι οποίοι δεν διαθέτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας ή να διακόψει την παροχή χρήσης/υποστήριξης σε περιπτώσεις μη ορθής ή κακόβουλης χρήσης του λογισμικού.
  • Οι Ιατροί που θα ενεργοποιούν την Δωρεάν Δοκιμαστική χρήση 30 ημερών δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση ή υποχρέωση αγοράς/συνδρομητικής υπηρεσίας που να απορρέει από την ενεργοποίηση της δοκιμαστική χρήσης.