Εταιρεία

980

H εταιρεία SIGMASOFT S.A.

είναι μια καινοτόμος εταιρεία ανάπτυξης λύσεων πληροφορικής, λογισμικού και υπηρεσιών στο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας και των πληροφοριακών συστημάτων.

Η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες λύσεις, υπηρεσίες και προϊόντα στον τομέα της Υγείας (eHealth & mHealth) με αποδέκτες επαγγελματίες και φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Περισσότεροι από 3.800 ιατροί, φαρμακεία, διαγνωστικά κέντρα, φαρμακευτικές εταιρείες και δημόσιοι οργανισμοί έχουν επιλέξει τις λύσεις λογισμικού και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μας.

Οι λύσεις της SIGMASOFT S.A. παρέχουν ένα εύχρηστο, φιλικό και πιο αποδοτικό περιβάλλον εργασίας στους επαγγελματίες υγείας και βοηθούν στην αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε ασθενείς και σε ευαισθητοποιημένα άτομα σε θέματα υγείας και ευεξίας.

sigmasoft

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

demo-attachment-83-strategy

Ανάπτυξη λογισμικού, ενημέρωση, πληροφόρηση και εκπαίδευση σε θέματα πληροφορικής και ιατρικής τεχνολογίας

demo-attachment-85-people

Ανάπτυξη ειδικών δραστηριοτήτων για την προαγωγή της έρευνας και υψηλής τεχνολογίας στο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας.

demo-attachment-84-management

Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών Ηλεκτρονικής Υγείας (eHealth & mHealth).

demo-attachment-86-business

Συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό

ΟΡΑΜΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Για εμάς στη SIGMASOFT S.A. αποτελεί όραμα η αξιοποίηση της υψηλής τεχνογνωσίας και εμπειρίας που διαθέτουμε για τη βελτίωση της αυτοματοποίησης στην πρόσβαση των παρεχόμενων υπηρεσιών του συστήματος υγείας & της ποιότητας τους.

Στόχος μας η ανάπτυξη και η υποστήριξη καινοτόμων προϊόντων λογισμικού και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας (eHealth και mHealth) για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.