Συνοπτική παρουσίαση MedExpress

Το MedExpress απευθύνεται σε ιατρούς χρήστες του Εθνικού Συστήματος «Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» και αποτελεί το πρώτο σε πωλήσεις ιατρικό λογισμικό συνταγογράφησης και διαχείρισης ιατρείου της Ελληνικής αγοράς.


To MedExpress αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την σωστή οργάνωση κάθε ιατρείου συμβάλλοντας ουσιαστικά:

 • στη μείωση του χρόνου συνταγογράφησης με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών ηλεκτρονικής καταχώρησης ιατρικών συνταγών & παραπεμπτικών.
 • στην διευκόλυνση κατά την ανεύρεση και καταχώρηση και στην αποφυγή λαθών.
 • στην αποδοτικότερη διαχείριση και ανάλυση κλινικών δεδομένων ασθενών με άμεση πρόσβαση στον ολοκληρωμένο φάκελο ασθενούς.
 • στην μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών στο ιατρείο.
 • στην υποστήριξη επικέντρωσης του ιατρού στο κλινικό του έργο και στην υποβοήθηση της εκτίμησης, διάγνωσης, θεραπείας του ασθενούς μέσω της άμεσης πρόσβασης στο ιατρικό ιστορικό συνταγογράφησης & εξετάσεων και του ολοκληρωμένου κύκλου παρακολούθησης.

Χρησιμοποιείται από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων που συνταγογραφούν στο σύστημα «Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» και καλύπτει ολοκληρωμένα :

 • την ηλεκτρονική καταχώρηση ιατρικών συνταγών & παραπεμπτικών σε πλήρη διασύνδεση με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
 • την παρακολούθηση του ιατρικού ιστορικού των ασθενών
 • την διαχείριση των ραντεβού του ιατρείου
 • την ενημέρωση του φακέλου ασθενούς
 • την παρακολούθηση χρονίων πασχόντων
 • την αυτόματη έκδοση Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών και αποστολή της συναλλαγής απευθείας στο Τερματικό Αποδοχής Καρτών (POS)

Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί μπορούν να υποβάλουν αυτόματα τις επισκέψεις τους στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ(eΔΑΠΥ),με την ειδική έκδοση του MedExpress που υποστηρίζει αυτήν την δυνατότητα.

Στόχος της ομάδας ανάπτυξης του λογισμικού είναι η υποστήριξη του ιατρού σε όλα τα επίπεδα, με τη χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών Πληροφορικής ,βοηθώντας τον να εξελίξει περισσότερο το λειτούργημά του, με την απλοποίηση της καθημερινής εκτέλεσης των ιατρικών πράξεων.