Νέα Έκδοση 11.6.6.2 – Άυλη Συνταγή και eΔάπυ Xωρίς Φυσική Παρουσία
July 1, 2020
Νέα Έκδοση 11.6.7.2 – Άυλη Συνταγή και eΔάπυ Xωρίς Φυσική Παρουσία
July 20, 2020

Με την καταχώρηση άυλης συνταγής, η συνταγή αποστέλλεται αυτόματα στον ασθενή. Επίσης έχουμε ενσωματώσει την καταχώρηση επίσκεψης στο EΔάπυ Χωρίς Φυσική Παρουσία.

Comments are closed.