Νέα Έκδοση 11.6.3.1 – Άυλη Συνταγή και eΔάπυ Xωρίς Φυσική Παρουσία
May 21, 2020
Νέα Έκδοση 11.6.5.1 – Άυλη Συνταγή και eΔάπυ Xωρίς Φυσική Παρουσία
June 12, 2020

Με την καταχώρηση άυλης συνταγής, η συνταγή αποστέλλεται αυτόματα στον ασθενή. Επίσης έχουμε ενσωματώσει την καταχώρηση επίσκεψης στο EΔάπυ Χωρίς Φυσική Παρουσία.

Comments are closed.